Tarihlerimiz 20. yüzyılın ilk yarısını gösterdiğinde, opera sanatı türlü etkilenimler sonrasında oldukça karışık bir durumla karşımızdadır.

Opera, genellikle konusunu tarihten ya da mitolojiden alan bir drama eşliğinde meydana gelir. Opera diğer tiyatro türlerinden müzikal ve teatral formda bir sahne eseri olmasıyla ayrılır. Bu müzikal ve teatral formu irdelediğimizde, bir tiyatro eserinde bulunan birçok unsurun yanı sıra, müzikal form veya dansın da yer aldığı bir yapı bütünlüğüne sahip olduğunu görürüz.

Orkestra veya müzik topluluğu eşliğinde sunulan eserin, yazılı metnine "libretto" adı verilir. Oyun süresinin çoğunu sözlü bölümler oluşturur. Opera sözleri, konunun akışına göre belli başlı şu müzik türleri içinde bestelenir.

Operada yer alan müzik türleri;

Arya – Bir kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtır.

Düet, Terzet, Kuartet, Kentet – İki, üç, dört ve beş kişinin duygu, düşünce ve konuşmalarını iletir.

Resıtatif – Kişilerin sözlerini konuşurcasına bir şarkıyla söyledikleri bölümdür.

Koro – Oyundaki kamu vicdanının sesini ortaya koyar.

Operadaki çalgısal bölümler ise;

Uvertür – Oyun başlarken genellikle bir giriş parçası ve oyun içinde yer yer orkestra bölümleri ya da geçitleri gibi çalgısal bölümlerdir.