Tiyatro sanatının en eski türü olan trajedi; insan hayatını ve hayat içerisinde karşılaşılan facia, korku ve heyecan gibi üst düzey duyguları belli bir olay örgüsü içinde, sahneleyen eserdir. Trajedi türünün tarihi, eski Yunan’da şarap tanrısı olan Dionisos adına yapılan şenliklere kadar dayanır. İlk olarak Yunanistan’da ortaya çıkan trajedi, daha sonra Roma’ya devam etmiştir. Ortaçağ'ın karanlık ve baskıcı yapısı nedeniyle herhangi bir varlık ortaya koyamayan trajedi, Rönesans ile büyük bir gelişme göstermiştir. 17. yüzyıla gelindiğinde ise trajedi türünün en başarılı örnekleri sergilenmiştir.