Sahne Tasarımı

Oyunculuk bölümümüzde sahne tasarımına değineceğiz. Sahne tasarımı nedir, bölümleri, puanlar veya sahne tasarımcılar ne iş yapar kısaca anlatacağız.

 

+ Sahne tasarımı nedir?

Sinema, tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarının sahneye konulması için dekor, kostüm, aksesuar, butafor, ışık, efekt gibi düzenlemelerinin yapılması ve tüm teknik – görsel gerekliliklerin sağlanmasına sahne tasarımı diyebiliriz. Bir sanat dalı olan sahne tasarımında sahneleme öncesi işleri icra eden, gösterinin canlandırılmasını için hazır hale getiren dekor, kostüm, makyaj, ses ve ışık düzeninin ayarlayan kişiye sahne tasarımcısı tanımını verebiliriz. Sahne tasarımcısının iyi bir ressam, yeterli mimari ve sanat birikimi olmasının yanı sıra yaşadığı ülke ve dünya toplumlarının sorunlarına duyarlı, aktüel ve sosyal kültürel birikimi de iyi bir sahne tasarımının ortaya çıkmasında önemli bir etken olmaktadır. Artık o salt dramatik metne uygun ve görselliği ön planda bir sahne dekoru değil, sanatçının sanatsal yorumu ve duygularının ifadesiyle zenginleşmiş ve anlam kazanmış sahne tasarımıdır. 

+ Sahne tasarımı eğitimi ve çalışma alanları

Sahne tasarımı alanında eğitim veren bir çok üniversite ve bölüm vardır. Bunlar genelde güzel sanatlar fakültesi çatısı altındadır. Bu bölümler dört yıllıktır. Bunlardan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini örnek gösterebiliriz. Bu bölümlerde sahne sanatı için gereken tüm teorik ve uygulamalı dersler verilir. Bunlardan bazıları malzeme bilgisi, ses-efekt uygulama, kukla ve gölge oyunu teknikleri, set tasarımı, kuklada hareket mekaniği, sahne sanatlarında dijital tasarım gibi konuları içeren derslerdir. Dersler sonrası eğitim yılı içerisinde sahne tasarımcıları çeşitli oyunlarla seyirci önünde bunu icra etmektedir. Bu bölümleri bitiren mezunlar kpss sınavına girerek gerekli puanı alarak atama şansına sahiptirler. İngilizce de set designer olarak geçen sahne tasarımcıları tiyatro dışında sinema filmleri ve televizyon programlarında çalışırlar. Örneğin bu kişiler ışık tasarımında duyguyu, zekayı ve yeteneği kullanarak sahneyi renklendirir ve sahnenin çeşitli yerlerine dönen desenli ışıklar koyarlar ve bu kolay bir iş değildir. Ayrıca mezunlar iç mimarlık alanında ev, işyeri, büro dekorasyonu ve fuarlarda stand tasarımları da yapabilmektedirler. Böylece çalışma olanaklarını genişletmek ve bu alanlarda da aranılan başarılı birer tasarımcı olarak isim yapmak fırsatlarını önlerindedir. Mobilya tasarımı ve reklam ajanslarında çekilen filmlerde sanat yönetmenliği yine Sahne Tasarımı mezunlarının çalışma alanlarındandır. Ayrıca alttaki üniversitelerdeki sahne tasarımı bölümlerindeki açıklamalarda başka çalışma alanları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

 + Sahne tasarımı bölümleri ve koşulları

Sahne Sanatı ve eşdeğer programların eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümler, puanlar ve koşulları aşağıda yer almaktadır. Ayrıca sahne tasarımı yetenek sınavlarıyla ilgili bilgilerde bulunmaktadır. Eksik veya güncel olmadığını düşündüğünüz bilgileri sayfanın altındaki yorum kısmından veya forum bölümünden belirtebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Sahne sanatları bölümü bünyesinde 4 yıllık tiyatro eğitimi verilmektedir.

Sınav koşulları: Lise mezunu olan 21 yaşını doldurmamış ve iki aşamalı özel yetenek sınavını kazanan adaylar Öğrenci olarak kabul edilirler. Yetenek sınavında adaylardan, Tiyatro Edebiyatında yer alan, klasik ya da çağdaş oyunlar arasından seçilmiş,

( tragedya ve komedya gibi iki farklı türdeki oyundan hazırlanacak ) birer tiratla, yerli ya da yabancı şairler arasından seçilmiş bir şiir istenilmektedir. Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler Lisans diploması alarak mezun olurlar. Kontenjan: 16

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Sahne sanatları bölümü bünyesinde 4 yıllık tiyatro eğitimi verilmektedir.

Sınav koşulları: yaş sınırı 21’dir, iki aşamalı sınav yapılmaktadır. Kontenjan: 14

1: Aşama: (1,eleme) oyunculuk yetenek sınavı, aday kendi seçtiği 2 tiradı oynar

(biri komedi-biri dram) şiir okur ve heyetin sorularına cevaplar verir.

2: Aşama: (kesin kabul) oyunculuk düzey sınavı, 1 elemeyi geçen adaylara verilen “1”zorunlu parça oynanır, tek ses, iki ses, üç sesli akort ve ritim duyuşuna ilişkin sorular iler heyetin sorularına cevaplar verir

Doküz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü 1976-1977 öğretim yılından bu yana eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Sahne Sanatları Bölümü'nün amacı, uygulamalı ve deneysel çalışmaların yanı sıra kuramsal çalışmaların da önemli olduğu tiyatro sanatı ve bilim alanlarında ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte profesyonel alanda Oyuncu, Dramatik Yazar(Tiyatro, Radyo,TV, Sinema ve Reklam Yazarlığı) ve Sahne Tasarımcısı (dekor, giysi, ışıklama, efekt, iç tasarım... v.b.) yetiştirmektir.

Sahne Sanatları Bölümü birinci sınıftan başlayarak Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Dramaturji ve Sahne Tasarımı Dallarından oluşan bir eğitim programı uygulamaktadır. Öğrenciler Tiyatro Tarihi, Tiyatro Kuramları, Oyun incelemesi, Türk Tiyatrosu, Toplumbilim, Sahne Uygulaması gibi ortak derslerde birlikte eğitime tabi tutulurlar. Öğrenci adayları önkayıtları sırasında bu üç sanat dalından dilediklerini seçip, yetenek sınavlarına katılabilirler. Sınavı kazanan adayların saptanan sanat dalları kesindir. ileride herhangi bir değişiklik yapılamaz. Öğrenciler eğitim izlencesinin yanı sıra ilk üç yıl içinde tamamlanması gereken 500 saatlik pratik çalışma ve üçüncü yıldan itibaren de 100 saatlik staj uygulamalarını bitirmek ve mezuniyet için kendi sanat dallarında bir diploma çalışması hazırlayarak mesleki bilgilerini ve yeteneklerini kanıtlamak zorundadırlar.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu

SAHNE VE DEKOR TASARIM PROGRAMI
2002-2003 oğretim yılından itibaren Dekor Tasarım Programı ve Sahne Tasarımı Programı adı altında okulumuzda eğitim-oğretim veren programlar 2005-2006 oğretim yılı itibariyle birleştirilerek Sahne ve Dekor Tasarımı Programı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Tasarım Bölumü altında yer alan Sahne ve Dekor Tasarımı Programında, genel kültür ve sanat kültürü içeren teorik dersler, diğer programlar ile ortak olup, alana yönelik dersler ayrılmaktadır. Üçüncü yarıyıldan itibaren alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler çeşitlendirilerek, öğrencilerin bireysel tercihlerine göre uzmanlaşmalarına olanak sağlanmıştır. Ayrıca farklı alanlara uyum sağlayabilme yetenekleri ve ekip calışma ruhunun gelişebilmesi için; seçmeli, teorik ve uygulamalı ders ve seminerlerle müfredat programı zenginleştirilmiştir.

Sahne ve Dekor Tasarımı Programı'ndan mezun olanlar öncelikle Kültur Bakanlığı, Devlet Opera Bale Müdürlükleri, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Reklam, Gösteri, Tören, Karnaval, Festival, Televizyon, Vitrin Tasarım Firmaları, Fuar Stand Tasarım Firmaları, Tasarım Ofisleri, Dekorasyon Firmalarında ayrıca Antalya ve çevresinde yer alan otellerin animasyon sahnelerinin hazırlanmasında yardımcı Sahne ve Dekor tasarımcısı ve uygulayıcısı olarak çalışabilirler.

ÖSYM’nin yayınlamış olduğu 2011 dikey geçiş sınav kılavuzuna göre kitapçıkta ilan edilen üniversitelerin; İç  Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerine Dikey Geçiş sınavı ile geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmektedirler. Lisans eğitimini tamamlamaları halinde yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

KONTENJAN: 15 öğrenci

Kocaeli Üniversitesi

 
SAHNE TASARIMI ANA SANAT DALI

Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, dekor, kostüm, ışıklama, aksesuvar ve butaforyapımının yanı sıra, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun büyük eksikliğini duyduğu kukla ve gölge oyunlarında da düşünüp üretebilecek tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Güzel sanatlar fakültesi bünyesinde oyunculuk ana sanat dalında öğrenci yetiştirmektedir. Kontenjan 10 kişidir.

Sınav koşulları: Sahne Sanatları Bölümündeki tüm Anasanat dalları, giriş sınavlarını iki aşamalı yapacaklardır. I. Aşama (Eleme Sınavı) II. Aşama (Seçme Sınavı) olmak üzere iki aşamalıdır.

Oyunculuk Anasanat Dalı

Bu programa başvurabilmek için adayların 1984 ve daha yukarı doğumlu olması gerekmektedir. Adaylar önceden bir şiir, bir şarkı ve (aşağıda listelenmiş yazarlardan biri yabancı, biri yerli, biri de kendi tercihlerine bağlı olmak üzere seçecekleri) üç sahne parçası hazırlayacaklardır. Bu parçalardan biri komedya, biri tragedya olmak zorundadır. Üçüncü parçanın türü adaya bırakılmıştır. (Bir parçanın sunum süresi 5 dk.'yı geçmemelidir. )

 1. Aşama: Bu sınavın amacı adayların temel oyunculuk yeteneklerini ölçmektir. Bu amaçla kulak, ritm, doğaçlama, esneklik, okuma ve konuşma çalışmaları yaptırılır. Daha sonra adaydan (kendisinin seçerek hazırladığı) bir sahne parçasını sunması istenir.
 2. Aşama:
 3. Oturum: Adaydan yukarda belirtilen çalışmaları sunması istenmektedir.
 4. Oturum: Mülakat sınavı yapılacaktır. 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi ve Tiyatro sanatı Anabilim Dallarına, Tiyatro Sanatı Anabilim Dalı ise Dramatik Yazarlık ve Oyunculuk Sanatı Bilim Dalları bulunmaktadır. Tiyatro bölümü Kontenjan: 30 kişidir.

Sınav koşulları: Oyunculuk Anasanat Dalı Yetenek Sınavı beş aşamalıdır

Oyunculuk Anasanat Dalı'na başvuracak adayların Öğrenci Seçme Sınavı'nda herhangi bir puan türünden en az 185 ham puan almaları gerekmektedir.

Oyunculuk Anasanat Dalı'na başvuracak adayların beden ve duyu organlarının tam ve sağlam olması gerekmektedir.

Oyunculuk Anasanat Dalı'na başvuracak olan adaylar, sahne sınavları için hazırlamış oldukları parçaların alındığı oyunların tümünü okumuş olmalıdırlar.

Birinci Aşama Sınavı eleme niteliğindedir. Adaylara sırasında sınav yönergesi ve zorunlu parçaları D.T.C. Fakültesi Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu tarafından verilir. Adaylar zorunlu parçalardan ve kendi seçtikleri en az iki parça olmak üzere toplam dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden sahne sınavına alınırlar.

İkinci Aşama Sınavı eleme niteliğindedir. İkinci Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar hazırlamış oldukları dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden yeniden sınava alınırlar.

Üçüncü Aşamada İkinci Eleme Sınavı'ndan başarılı olan adaylar yazılı kompozisyon sınavına alınırlar. Bu sınavda adayların hazırladıkları bütün parçaların alındığı metinlerini okumuş olmaları gerekmektedir. Bu sınav eleme niteliğinde olmamakla birlikte, adayların bu sınavda aldıkları notlar Sözlü ve Sahne Uygulamaları Sınavı'nda değerlendirilir.

 1. d) Dördüncü Aşama Sınavına İkinci Eleme Sınavından başarılı olan adaylar alınır. Bu aşama eleme niteliğinde değildir. Bu aşamada adayların ses-kulak/ritm-hareket yetenekleri ölçülür. Ses ve Kulak Sınavında, adaylardan, piyano ile verilen sesleri yinelemeleri; çalınan ritm kalıplarını ve ezgileri yinelemeleri ve bildikleri bir şarkı ya da türküyü söylemeleri istenir.

Ritm ve Hareket Sınavında ise adaylardan, rahat hareket edebilecekleri giysiler içinde, çalınacak müziği, duygusu ve ritmi ile bedenlerinde yansıtmaları istenir. Söz konusu sınav, adayların bedenlerinin esnekliğinin de değerlendirildiği bir sınavdır.

Dördüncü Aşama Sınavları eleme niteliğinde olmamakla birlikte, adayların bu sınavlarda aldıkları puanlar Sözlü ve Sahne Uygulamaları Sınavında değerlendirilir

 1. e) Beşinci Aşama Sözlü - Sahne Uygulamaları Sınavıdır ve eleme niteliğindedir. Jüri üyeleri, dördüncü aşamayı başarmış olan adaylardan Tiyatro Bölümü tarafından saptanmış olan yeni bir parçayı hazırlayıp sunmalarını isteyebilir.

Sözlü Sınav sonucunda Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'na kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesinin belirlenmesinde ortaöğretim başarı puanı da etkili olacaktır

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Sahne sanatları bölümü 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıldır.

Sınav koşulları: ses-konuşma, şan-kulak sahne, dans-hareket sınavlarının yapıldığı birinci aşama ve sahne sınavının olduğu ikinci aşama sınavından oluşmaktadır. Adaylar biri bölümce kız ve erkek adaylar için ayrı ayrı verilen internette de bulunan zorunlu parça olmak üzere üç parça hazırlamak zorundadırlar.

Kontenjan: 10 kişidir.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Sahne sanatları bünyesinde 4 yıllık tiyatro eğitimi verilmektedir. Yaş sınır 22’dir. 2 aşamalı sınav yapılır. Kontenjan: 12 kişidir.

1:Aşama Baraj Sınavı).

1-Sahne Sınavı (30 puan)

Adayın kendi hazırlayacağı istediği dönem ve yazara ait bir dram ve komedi tiradı sahnelemesi istenecektir.

2- Hareket (Bedensel Yeterlilik) sınavı (10 puan)

Adaylara 10 ar kişilik gruplar halinde Tiyatro sanatçısında olması gereken bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılacaktır. Adaylar sınava spor ayakkabı ve şortla gireceklerdir.

3- Kulak, Ses ve ritm ( 10 puan)

Adaya tek ses, çift ses ezgi, ritm tekrarlama ve tiyatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılacaktır.

4-Doğaçlama (20 Puan)

Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.

5-Diksiyon (Sözlü ifade) (30 Puan)

Adayın kendi hazırlayacağı ( şiir-fıkra vb. ) bir eseri ezberlemiş olarak hazırlaması istenecektir.

2 AŞAMA (Kesin Kabul Sınavı)

 Adayın 2.Aşama sınavına girebilmesi için 1.aşama ( Baraj) sınavını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

1-Sınav Jürisi tarafından sınav günü adaylara dağıtılacak olan parçalar (tirat) 2 saat içerisinde hazırlanıp jüriye sunulacaktır. (70 Puan)

2-Doğaçlama (20 Puan)

Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.

3-Genel Kültür (10 Puan)

Tiyatro Kültürü ile ilgili yazılı bilgi yoklaması yapılacaktır.

Üniversite bünyesinde sahne sanatları bölümü hazırlık kursu bulunmaktadır.

+ Sahne Sanatı bölümlerinde okutulan bazı dersler :

 • History of Civilization
 • Sahne Sanatları Tarihi
 • Tiyatro Sanatına Giriş
 • Academic Reading
 • Critical Reading and Thinking
 • Sinema Sanatına Giriş
 • Academic Writing
 • Temel Sanat Eğitimi
 • Dramaturji
 • Oyunculuğa Giriş
 • Fonetik
 • Türk Sinema Tarihi
 • Sahne Set Teknikleri
 • Teories of Comminication
 • Sahne Tasarımına Giriş
 • Temel Reji Bilgisi
 • Türk Tiyatro Tarihi
 • Doğaçlama Karakter Çözümlemesi
 • Solfej Ritim
 • Social Psychology
 • Şan
 • Teknik Çizim ve Perspektif
 • Dekor Tasarımı
 • Oyun Yönetmenliği
 • Oyun Senaryosu Yazımı
 • Tiyatroda Müzik – Ses – Efekt
 • Sahne Tasarımı Yönetmenliği
 • Sahne Kostüm – Aksesuar Tasarımı
 • Sahne Efektleri
 • Eskrim
 • Klasik dans
 • Malzeme Bilgisi
 • Enstrüman (piyano)
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Aydınlatma teknikleri
 • Mitoloji
 • Oyun Senaryosu Yazımı
 • Estetik ve felsefe
 • Modern dans

Ayrıca sahne tasarımıyla ilgili hizmet veren çeşitli firmalarda bulunmaktadır. Yazı çeşitli kaynaklardan yararlanılarak ve alıntı yapılarak hazırlanmıştır.

 

Okunma 9247 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 12 Ağustos 2015 12:53

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.