Seslendirme - Dublaj Sanatı Eğitimi

Seslendirme - Dublaj Sanatı Eğitimi Popüler

 
0.0 (0)
2974   0   1   0   0   0
Yorum Yap

Kurs Bilgileri ve Ücret

Yaş Grubu
Tüm Yaş Grupları
Seviye
Tüm Seviyeler
Kontenjan
15 kişilik gruplar
Kurs Ücreti
ücret girilmemiş
Sertifika
Var
Sertifikanın Tanımı
Kurs Bitirme Belgesi
Kurs Süresi
3 Ay
Eğitmenler
Eğitmen bilgisi bulunmuyor.

Kursun Verildiği Yer

Şehir
İlçe

Kursun İçeriği, Amaçlar ve Sınavlar


Amaçlar


+Bu eğitimin her yönüyle verilmesi eğitim alan öğrencilerin tam donanımlı olarak yetişmesini sağlamak.

+Teknik eğitimi de birlikte almanın her stüdyonun her zaman ihtiyacı olan dublaj sanatçılarının yanı sıra teknik bilen eleman aramaları açısından önemli olması.

+Bu programları iyi kavrayan teknikerlerin piyasa şartlarında iş bulmasının her zaman mümkün olması.

Bizim amacımız stüdyolara başvuruda bulunacak mezunlarımızı her yönden donanımlı bireyler olarak yetiştirmektir.

Bunun içindir ki,

Dublaj eğitimini dört ayrı başlık altında toplayacağız.

1- Seslendirme sanatçısına verilen dublaj tekniği,

2- Kayıt teknisyenliği dublaj tekniği.

3- Mix operatörlüğü

4- Çeviri metinlerinin dublaj tekniğine uyarlanması.

A- Kayıt Teknisyenliği eğitimi içerisinde dublaj stüdyolarında kullanılan 2 programdan en az birine hâkim olmak ve bilmek zorunluluğu vardır.

B- Dublaj stüdyolarında Nuendo ve Pro Tools,

C- Nuendo ses yazılımı dünyada kabul edilmiş bir yazılımdır. Mac. tabanlı olduğu için önde gelen dublaj stüdyoları bu yazılımı kullanmaktadır ve bu alanda oldukça büyük bir eleman açığı vardır.

D- Yabancı dillerden dilimize çevrilen film ve dizi senaryolarının dublaj tekniğine uyarlanması da çok ayrı bir eğitim gerektirir.

Programın Uygulanmasına Dair Açıklamalar: Bu program seslendirme ve dublaj alanındaki mevcut gelişmeler ve özellikle sektörün bir taraftan seslendirme sanatçısı, diğer taraftan da tam donanımlı teknik eleman ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

1-Bu program ile lise mezunu olup da üniversiteye giremeyen veya üniversite mezunu olup çalışma olanağı bulamayan kişilerin medya sektöründe iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları amaçlanmaktadır.

2- Program sürecinde, kuramsal konularla birlikte daha çok uygulama yapılacaktır.

3- Konuların öğretiminde bilgisayar programları, animasyonlar, videokasetler, resimler ve benzeri araç ve gereçlerden yararlanılacaktır. Konular kursiyerlere sınıfta uygulamalı sunumlarla birlikte tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası, gibi öğrenci katılımını esas alan, enteraktif öğretim yöntem ve bütün dublaj teknikleri kullanılarak aktarılacaktır.

Kursun İçeriği:

Diyafram Kasının Gelişiminin Sağlanması ile İlgili Uygulamaları ve Diyaframın Kullanımı

Artikülâsyon Organlarının Tanımlanması

Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma Uygulamaları

Çeşitli Ses Tınılarıyla Metin Değerlendirme

Doğru Sesletişin Önemi

Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve ile Kullanımı

Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Farklılıklar

Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma Dili (İstanbul Ağzı) Kuralları

Akıcı ve Anlaşılır Konuşma

Tonlama, ezgi, vurgu, ulama

Söz durakları

Çeşitli Duygularla Metin Okuma Çalışmaları

Güzel ve Etkileyici Konuşmanın Önemi ve Temel İlkeleri

Jest ve Mimiklerin Önemi ve Doğru Kullanılması

Çeşitli Olayların Yaşanması ile İlgili Uygulamalar

Çeşitli Duyguların Yaşanması ile İlgili Uygulamalar

Duyguların İfadesi

Doğaçlama Çalışmaları

Prompter uygulamaları

Seslendirme ile İlgili Genel Bilgiler

Türkiye’de ve Dünyada Seslendirme, Seslendirmenin Ortaya Çıkışı ve Önemi

Bir Filmin Seslendirme Aşamaları, Kayıt Sonrası İşlemler

Yurt Dışından Gelen Yabancı Film Kaseti ile İlgili Genel Bilgiler

İyi Bir Seslendirme Sanatçısında Bulunması Gereken Özellikler

Resmî ve Özel Stüdyolarla İlgili Genel Bilgiler

Sektördeki Sanatçı İlişkileri – Seslendirme Sanatçıları Birliği

Diksiyon – Artikülâsyon – Fonetik – Seslendirme Bağlantısı

TV ve Radyo Programlarındaki Dilin Kullanım Yanlışları ve Seslendirme Hataları

Yazım Dili, Türkçenin Öyküsü, Dil Bilinci

Sözcük ve Deyim Yanlışları

Önceden Eğitmenler Tarafından Seçilmiş Bir Eserin Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Mikrofonun Doğru ve Etkin Kullanılması İçin Gerekli Kurallar ve Mikrofon Çalışmaları

Çeşitli Duygularla Ses Kullanımı Çalışmaları, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Şiir, Masal ve Düz Metin Okuma Çalışmaları, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Reklâm Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Önceden Eğitmenler Tarafından Seçilmiş Bir Eserin Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Seslendirmede Genel Terimler, İşaretler ve Anlamları

Monitörün Doğru ve Etkin Kullanılması İçin Gerekli Kurallar ve Mikrofon Çalışmaları

Kulaklığın Doğru ve Etkin Kullanılması İçin Gerekli Kurallar ve Mikrofon Çalışmaları

Stüdyoda Kayıt Sırasında Uyulması Gereken Kurallar ve Yapılması Gereken Davranışlar

Diyalog Metninin Takibi ve İncelenmesi, İşaretlerin Alınması, Oyunlaştırma Tekniği

Mikrofon Önünde Metin Okuma Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Önceden Eğitmenler Tarafından Seçilmiş Bir Eserin Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Yabancı Film – Yerli Film Seslendirmesi Arasındaki Farklar

Senkron Kavramının Öğrenimi,

Seslendirmede Bilgisayarlı Sistem, Kanal Uygulaması, Üst Konuşma ve Görüntü Dışı Seslendirme Kavramları

Metin Okurken Mantık Değer Vurgusunun Doğru ve Etkili Kullanımı Uygulamaları

Konsantrasyon Geliştirme Teknikleri 6. Mikrofon Önünde Metin Okuma Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Önceden Eğitmenler Tarafından Seçilmiş Bir Eserin Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Kaydı Yapılan Metnin Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi a. Tiyatro b. Radyo tiyatrosu

Oyunlaştırma Tekniği

Radyo Tiyatrosu Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Önceden Eğitmenler Tarafından Seçilmiş Bir Eserin Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Seslendirme Yaparken Edilmesi Gereken Kurallar

a- Belgesel

b- Fragman tanıtımı

c- Reklam

Önceden Eğitmenler Tarafından Seçilmiş Bir Belgeselin Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Fragman Tanıtım Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Reklam Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Önceden Eğitmenler Tarafından Seçilmiş Bir Eserin Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Seslendirme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

a- Reklam

b- Fragman tanıtımı

Reklam Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Seslendirme-Dublaj derslerinin bir bölümü ile son iki hafta profesyonel stüdyoda uygulama ve staj olarak tamamlanacaktır.

Değerlendirme ve Sınavlar

1- Kurs bitiminde teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

2- Yazılı sınavdan sonra uygulama sınavına yapılır. Teorik ve uygulamalı sınavların ortalaması sınav sonucunu belirler. Sınav sonucunda başarılı olanlara “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.


Resimler

Seslendirme - Dublaj Sanatı Eğitimi

Üye yorumları

Bu firma/kurs için kimse yorum yapmamış.
Zaten üye misiniz? veya Yeni üye olun